צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, אלי פוזנר

Enlargeצפו בהגדלה

'הדס' לבשמים דמוי מגדל

האימפריה האוסטרית
סוף המאה ה-18 עד ראשית המאה ה-19
כסף מקודח, יצוק ומוזהב חלקית ועבודת פיליגרן
גובה 25 ס"מ, רוחב 5 ס"מ
התקבל באמצעות החברה לתקומת תרבות ישראל (JCR)
מספר רישום: B52.05.3975;124/245
בראש המגדל ניצבת דמות תוקעת בקרן.

English