Information Center for Israeli Art English

אורית אדר בכר

אורית אדר בכר, ציירת ופסלת. נולדה בתל-אביב ב- 1960

לימודים

1981 קלישר בית-הספר הגבוה לציור, תל-אבי
1982 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1983-86 מדרשה למורים לאמנות, רמת-השרון
1987-89 תואר שני, בית-הספר לאמנות חזותית, ניו-יורק

פרסים

1993 פרס להשלמת עבודה, משרד החינוך והתרבות
2000 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט
2004 פרס לאמנות פלסטית, משרד החינוך והתרבות