Information Center for Israeli Art English

יעקב אורנשטיין, צייר. נולד בירושלים. נפטר בשנת 1977. 1986 תערוכת זכרון - במלאות עשר שנים למותו.

לימודים

''בצלאל'', ירושלים
השתלם בפירנצה, איטליה