Information Center for Israeli Art English

שלמה אלירז

שלמה אלירז, צייר. נולד ברוסיה ב- 1912. עלה לישראל ב- 1923. קבוצת אמני הקיבוץ המאוחד (נען, מעוז חיים). ערך תערוכות יחיד והשתתף בתערוכות קבוצתיות בארץ ובחו''ל. מאז 1970 תחום היצירה העיקרי שלו הוא התבליט הפיסולי בבטון ואלומיניום - כאמנות משולבת בארכיטקטורה.

לימודים

1930 - 1941 אצל ש. רעיוני, י. פרנקל, מ. מוקדי

פסלים במרחב הציבורי


1982 מרכז קהילתי יד התשעה