Information Center for Israeli Art English

בועז ארד

בועז ארד, אמן וידאו, נולד בישראל 1956.

לימודים

82 - 1978 מכון אבני,תל-אביב
96 - 1995 קמרה אובסקורה, תל-אביב

הוראה

1983-2006 תיכון תלמה ילין, המדרשה לאמנות בית ברל, אמנות, גבעתיים,
1993-2004 קמרה אובסקורה, ב"ס לאמנות, תל-אביב
מאז 2001 אקדמיה בית ברל, מכללת מדרשה לאמנות, כפר סבא
מאז 2007, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

2003 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות
2006 פרס, מוזיאון פתח תקוה לאמנות