Information Center for Israeli Art English

ארז ישראלי

ארז ישראלי, אמן מיצב ווידאו. יליד 1974 באר שבע. יצירתו מתרכזת בעיקר באבדן, במוות הקשור בצבא. חי במושב צופית. הוראה: המדרשה לאמנות, בית ברל

לימודים

2000-2003 המדרשה לאמנות, בית ברל

פרסים

2002 מלגת הצטיינות, המכללה האקדמית בית ברל, בית הספר לאמנות- המדרשה, כפר סבא
2003 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2003 מלגת הצטיינות ע"ש ברל קצנלסון, המכללה האקדמית בית ברל, בית הספר לאמנות- המדרשה, כפר סבא, עבור הצטיינות בתחום המייצב
2006 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
2006 פרס הדסה ורפאל קלצ'קין לאמן היוצר, קרן תרבות אמריקה-ישראל, Artic 9
2010 פרס ביאטריס קולינר לאמן ישראלי צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים