Information Center for Israeli Art English

ראול פבלוצקי, צייר. נולד בחיפה ב-1918. בגיל 12 היגר עם משפחתו לאורוגוואי. ב-1972 חזר לישראל.

פרסים


1942 הגלריה הלאומית לאמנויות יפות, מונטיבדאו
1943, 1961 גלריה לאמנויות פלסטיות, מונטיבדאו