Information Center for Israeli Art English

מירי פדרשניידר.

פרסים


1996 מלגת קרן שרת לאמנות של קרן התרבות אמריקה ישראל (תערוכת זוכי הפרס במוזיאון רמת גן)