Information Center for Israeli Art English

אלכסנדר פוטוב, צייר. נולד בברית המועצות ב-1940. עלה לישראל ב-1973.

לימודים

ביה''ס הגבוה לאדריכלות, מוסקבה