Information Center for Israeli Art English

ישראל פולק, תעשיין. נולד בטרנסילבניה, רומניה ב-1910. עלה לישראל ב-1960. הקים את תשלובת ''פולגת''. עסק גם בציור והציג בתערוכות שהכנסותיהן נתרמו למלחמה בסרטן. נפטר ב-1993.

פרסים


פרסי תעשייה
1965 תואר אזרח כבוד של קרית גת
1979 פרס הרצל
1987 פרס ספיר
1988 תואר יקיר ''ביחד''
ד''ר כבוד של אוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן
פרס ישראל לשנת תש''ן בתחום התרומה המיוחדת למדינה