Information Center for Israeli Art English

תרצה פולק, עוסקת בפיסול קרמי. חברת קיבוץ גבעת חיים.

לימודים

1973 בוגרת המחלקה לקדרות ולפיסול, בצלאל, ירושלים

פרסים


1973 פרס ראשון בתערוכה בינלאומית לקרמיקה, פאנצה, איטליה