Information Center for Israeli Art English

אביגדור פוסק, צייר. יליד פולין. עלה לישראל ב-1943.

לימודים

אצל אבני ושוורצמן
בוגר הפקולטה לתפאורה באקדמיה ברירה, מילנו.

הוראה

פרופסור בחוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים