Information Center for Israeli Art English

מוטי פורת, צלם. נולד בישראל ב-1971. משנת 1998 גר ועובד ברוטרדם. משנת 1994 יוצר יחד עם גיל נאדר, בשם המשותף - גיל & מוטי (גיל ומוטי).

לימודים

בצלאל, ירושלים, 1993-97
ביה"ס לאמנות חזותית, ניו-יורק, 1996

פרסים

1995 פרס להצטיינות בלימודים, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
1997 פרס להצטיינות בלימודים, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
1998 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות