Information Center for Israeli Art English

הנס חיים פין, צלם. נולד בגרמניה 1916. עלה לישראל 1938. היה מחלוצי הצילום העיתונאי בארץ אחרי מלחמת העולם השנייה. בתקופת המלחמה עסק בצילום במסגרת יחידת מיפוי של הצבא הבריטי. נפטר 1978.