Information Center for Israeli Art English

מרגה פישטיין, פסלת ומעצבת קרמית. ילידת ארגנטינה. חברת קיבוץ חצרים. 2002-2001 מארגנת הקמת פארק פסלי ענק ביער חצרים, שם מוצג פסל שלה לצד 32 פסלים אחרים של יגאל תומרקין, דליה מאירי, דב אור נר, מוטי מלר ואחרים.