Information Center for Israeli Art English

אברהם פסו, צייר. נולד בחיפה ב-1959. אוטודידקט בציור. 1990 תערוכת יחיד, מוזיאון לאמנות ישראלית, רמת גן.

הוראה

ציור, בית ספר טכנולוגי אורט

פרסים


1986 - 1987 מלגה לסיטה, פריז
1990 פרס שר החינוך והתרבות, ופרס האמן הצעיר