Information Center for Israeli Art English

משה פרומין, פסל וצלם. נולד בפולין ב-1940. עלה ארצה ב-1948.

לימודים

מדרשה למורים למלאכה, תל אביב
המחלקות לאמנות ולחינוך, אוניברסיטת חיפה

הוראה

מרצה לעיצוב ולאמנות, מכללת ''אורנים''
מרצה, מכללת הגליל המערבי

פרסים


1996 פרס יקיר אמן חיפה
2000 מדלית העיר חיפה לפיסול