Information Center for Israeli Art English

מאיר פרנקו, צייר. נולד באיזמיר, תורכיה, 1954. עלה ארצה ב-1965. נפטר באפריל 2002.

לימודים

1981-1980 מכון אבני, תל אביב
1981-1983 המדרשה למורי אמנות, רמת השרון