על אודות התערוכה
Israel Museum, Jerusalem
צבע פראי:
מאטיס, קנדינסקי ומהפכנים אחרים מאוסף מרצבכר