המאוזולאון

Mausoleum
צילום: מוזיאון ישראל, ירושלים / אלי פוזנר