בניית שחזור הקומה העליונה של הקבר

צילום: מוזיאון ישראל, ירושלים / אלי פוזנר
עריכה: עמית בוימל