עיטור חדר האירוח

קירות חדר האירוח המלכותי עוטרו בציורי־קיר בטכניקת סקו ובטיח מכויר (סטוקו). שטח הקיר חולק על־ידי עמודים אחוזים (פילסטרים) מעוצבים בטיח. החלק התחתון של הקירות עוטר בפנלים צבעוניים ובחלק העליון, שנותר לבן, צוירו "תמונות תלויות" – דימויים של לוחות עץ מצוירים מעוטרים בחלונות שלהם תריסים פתוחים לרווחה אל נוף דמיוני. גם החוטים והמסמרים שמהם "נתלו" התמונות וה"תפס" שלמטה לסגירת התריסים היו מצוירים.

ייתכן שציורי החדר נועדו לשיחה בעת האירוח. תמונות מועטות מסוג זה מוכרות באיטליה, והן נעשו שם בשנים 20 – 15 לפני הספירה. המוטיבים המצריים המופיעים בהן, כדוגמת התנין והדקלים, היו סמלי ניצחון הקשורים לקרב אקטיום.
עיטור חדר האירוח
קטע גדול מציור קיר המתאר אניות בעת קרב ימי, 20 - 15 לפני הספירה, קמ"ט ארכאולוגיה יהודה ושומרון

צילום: מוזיאון ישראל, ירושלים / מידד סוכובולסקי