ארונות הקבורה

סביב מבנה הקבר נמצאו שברי שלושה סרקופגים עשויים אבן – שניים בהירים ואחד אדמדם. הארונות הבהירים נשברו לשברים גדולים, והשברים נמצאו מוטלים זה על־גבי זה לצד המבנה, כאילו הושלכו מעליו. לעומתם, שברי הארון האדמדם (המוצג בתוך שחזור הקבר) היו קטנים ורבים ונמצאו מפוזרים על פני כל מתחם הקבר. האפשר שהקנאים שהרסו את מבנה הקבר כילו את זעמם בארון?

בשל משקלם הרב, יש לשער שהארונות הוצבו בקבר כבר עם בנייתו. הנקברים בארונות אלה, שאיננו בטוחים בזהותם, הובאו אליהם מאוחר יותר. שלושת הסרקופגים קרובים מבחינת הסגנון והעיטור לקבוצת סרקופגים וגלוסקמות מאבן־גיר קשה שנתגלו בקברים מסוף ימי הבית השני בירושלים. .

ארונות הקבורה
ארון קבורה (סרקופג) לאחר רפאות והשלמה, 4-15 לפני הספירה, אבן-גיר אדמדמה, קמ"ט ארכאולוגיה יהודה ושמרון.

צילום: מוזיאון ישראל, ירושלים / מידד סוכובולסקי