ארמונות החורף ביריחו

על שתי גדותיו של נחל פרת (ואדי קלט) בנה הורדוס את ארמונות החורף המפוארים שלו. ארמונו הראשון נבנה על הגדה הדרומית של הנחל עוד לפני שנת 30 לפני הספירה. באותה שנה, כאשר אוקטביאנוס השיב את יריחו לידי הורדוס, תוכנן מחדש צדו הצפוני של הנחל. הארמון השני נבנה על שרידי הארמונות החשמונאיים, ולאחר שנת 15 לפני הספירה נבנה גם הארמון השלישי, שהשתרע על שתי גדות הנחל בסמוך לארמונות הקודמים.

המכלול החדש כלל אגף נרחב מצפון לנחל, ומדרומו בריכה גדולה, אולם מעוגל לאירועים רשמיים שנבנה על תלולית מלאכותית וגן רחב־ידיים ("הגן השקוע").

ארמונות החורף ביריחו
אנימציה ועריכה: אלון חצרוני
תצלומי אוויר: אלבטרוס, צילומי אוויר

ארמונות החורף ביריחו
הצעת שחזור למכלול ארמון החורף של הורדוס ביריחו
באדיבות משלחת יריחו וקיפרוס, האוניברסיטה העברית בירושלים/ על ידי חורחה סלצברג