מפה הראשית > האגף לארכאולוגיה > הכתב העברי הקדום
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
מכתב עברי
לכיש
תקופת הברזל II, המאה ה-6 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
מכתב עברי (אוסטרקון)
לכיש
תקופת הברזל II, המאה ה-6 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
מכתב הקוצר
מצד חשביהו
תקופת הברזל II, המאה ה-7 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
“לאליהו“, כתובת עברית על פך
ירושלים
תקופת הברזל II, סוף המאה ה-8 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
תרגיל כתיבה בעברית של אותיות האלף-בית כסדרן
עזבת צרטה
תקופת הברזל I, המאה ה-12 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
פסלון של אמחתפ בדמות סופר מצרי
מצרים
התקופה התלמית, המאה ה-3 עד ה-2 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”מתן שי ל[רב]תי אלת“, כתובת הקדשה לאלה
לכיש
תקופת הברונזה המאוחרת, המאה ה-13 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
תכתובת(?) בעברית בכתב פרוטו-כנעני
חורבת קיאפה
תקופת הברזל II ,המאה ה- 10 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”[ ]רנ[ ]“, כתובת על פגיון
לכיש
תקופת הברונזה התיכונה, המאה ה-16 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
“חץ עבדלבאת”, כתובת על ראש חץ
אל-ח'אדר
תקופת הברזל I, המאה ה-12 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”זחטיכל“, אותיות האלף-בית על שבר חרס
שקמונה, ישראל
התקופה הפרסית, המאה ה-5 עד ה-4 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
“כלב“, קטע מכתובת, אולי על כלי פולחני
גזר
תקופת הברונזה התיכונה, המאה ה-17 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”ל[צ]לבעל ב[ן] פלצבעל“, כתובת על להב סכין
נחל תבור
תקופת הברונזה המאוחרת, המאה ה-13 עד ה-12 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”אלות ולת“, שני שמות פרטיים לא-שמיים על שבר חרס
תל צפית
תקופת הברזל II ,המאה ה- 10 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
"בשלשת", כתובת פרוטו-כנענית על קערה
לכיש
תקופת הברונזה המאוחרת, המאה ה-13 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
חותם "אמץ הספר"
מואב
תקופת הברזל II, המאה ה-8 עד ה-7 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
חותם "לכמשעם (בן) כמשאל הספר"
מואב
תקופת הברזל II, המאה ה-8 עד ה-7 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
קלמר לקני כתיבה ועליו שמו של רעמסס השלישי
מגידו
תקופת הברזל I, המאה ה-12 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
לוח כתיבה מחיק לשימוש חוזר
ניצנה
התקופה הביזנטית, המאה ה-5 לספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
קסת
עין גדי
סוף התקופה הביזנטית עד ראשית התקופה המוסלמית הקדומה, המאה ה-6 עד ה-8 לספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
קסת
המוצא אינו ידוע
התקופה הרומית, המאה ה-1 עד ה-2 לספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
קסת
חורבת קומראן, מדבר יהודה
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
קסת
חורבת קומראן, מדבר יהודה
התקופה הרומית, המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
חרט לכתיבה
המוצא אינו ידוע
התקופה הרומית
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
חרט לכתיבה
המוצא אינו ידוע
התקופה הרומית
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
עצם נושאת כתובת
מצדה
המאה ה-1 לספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
כתובת על חרס (אוסטרקון)
חורבת עוזה
תקופת הברזל II, המאה ה-7 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
כתובת על חרס (אוסטרקון)
חורבת עוזה
תקופת הברזל II, המאה ה-7 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”לבלטה; לבלטה; לי; ליעלי“, כתובת עברית חרותה באבן
ירושלים
תקופת הברזל II, סוף המאה ה-7 עד ראשית המאה ה-6 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
שבר כתובת עברית שעסקה כנראה במפעל מים
ירושלים
תקופת הברזל II, המאה ה-7 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”אשר“, שבר כתובת מונומנטלית עברית
שומרון
תקופת הברזל II, המאה ה-8 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
שבר כתובת עברית המפארת כנראה מלך שצבר עושר רב
ירושלים
תקופת הברזל II, סוף המאה ה-8 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”אל קנ ארץ“, כתובת על שבר קנקן חרס שהכיל אולי מנחה למקדש
ירושלים
תקופת הברזל II, סוף המאה ה-8 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”כס פסח בן שמע“, כתובת על קערה לשתייה (כוס)
כפר ורדים
תקופת הברזל II ,המאה ה-9 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”קבעם אנחנ II ערבת למרזח שמש“ (=2 קובעות אנחנו מקדישים למרזח של שמש), כתובת על קערת שתייה
פניקיה (?)
התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
“לבעל ולפדי“, כתובת על חרס
עקרון
תקופת הברזל II, המאה ה-7 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”דבל“, כתובת על שבר קנקן
עקרון
תקופת הברזל II, המאה ה-7 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”שמן“, כתובת על שבר קנקן
עקרון
תקופת הברזל II, המאה ה-7 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”כרם זבדיה פג“, אוסטרקון כתוב ארמית
אשדוד
התקופה הפרסית, המאה ה-5 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”(של) בן מתן 25 (מידה). למלך חמר (יין) (מ)גת כרמל. (סימן אישור לתכולה)“, כתובת פיניקית על קנקן
שקמונה, ישראל
התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”לי(ו)רם“, כתובת על פך
תל שרע
תקופת הברזל II, סוף המאה ה-7 עד ראשית המאה ה-6 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”ליח(ו)מל“, כתובת עברית על פך
אזור חברון
תקופת הברזל II, המאה ה-8 עד ה-7 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
אותיות האלף-בית על קנקן: "אבגד"
לכיש
תקופת הברזל II, ראשית המאה ה-6 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
“לנריהו לאמריהו“, כתובת על פך
תל באר-שבע
תקופת הברזל II, המאה ה-8 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
“חצי (מידה) למלך“, כתובת עברית על פך
תל באר-שבע
תקופת הברזל II, המאה ה-8 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
“לצד(ו)ק”, כתובת עברית על פך
ערד
תקופת הברזל II, המאה ה-7 עד ה-6 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
“לשלמי”, כתובת פיניקית על קנקן
אזור
תקופת הברזל II, המאה ה-6 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”למכברם“, כתובת עברית על קנקן
חצור
תקופת הברזל II, המאה ה-8 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”לבעלפלט“, כתובת פיניקית על קנקן
דן
תקופת הברזל II, סוף המאה ה-7 עד ראשית המאה ה-6 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
חותם "לאפרח ב(ן) סמכיהו"
המוצא אינו ידוע
תקופת הברזל II, המאה ה-7 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
חותם טביעה:
ערד
תקופת הברזל II, המאה ה-8 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
חותם "לחלקיהו בן עדיהו"
המוצא אינו ידוע
תקופת הברזל II, המאה ה-7 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
חותם "ליהועזר (בן) יגדליהו"
המוצא אינו ידוע
תקופת הברזל II, המאה ה-7 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
חותם "ל מ(?) ש(?) ל מ"
המוצא אינו ידוע
תקופת הברזל II, המאה ה-7 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
טביעת חותם (בולה) שחתמה מסמך פפירוס ארמי
ואדי א-דאליה
התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
טביעת חותם (בולה) שחתמה מסמך פפירוס ארמי
ואדי א-דאליה
התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
טביעת חותם (בולה) שחתמה מסמך פפירוס ארמי
ואדי א-דאליה
התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
טביעת חותם (בולה) שחתמה מסמך פפירוס ארמי
ואדי א-דאליה
התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
טביעת חותם (בולה) שחתמה מסמך פפירוס ארמי
ואדי א-דאליה
התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
טביעת חותם (בולה) שחתמה מסמך פפירוס ארמי
ואדי א-דאליה
התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
טביעת חותם (בולה) שחתמה מסמך פפירוס ארמי
ואדי א-דאליה
התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
כתובת ממערת קבורה: ”לְעוֹפַי בֶּן נְתַנְיָהוּ [הַ]חֶדֶר הַזֶּה“
ח'רבת אל-קום
תקופת הברזל II, המאה ה-7 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
כתובת ממערת קבורה
ח'רבת אל-קום
תקופת הברזל II, המאה ה-7 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
מסמך מינהלי בארמית
ערד
התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
מסמך מינהלי בארמית
ערד
התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
מסמך מינהלי בארמית
תל באר שבע
התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
מסמך מינהלי בארמית
ערד
התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
מסמך מינהלי בארמית
באר שבע
התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
מסמך מינהלי בארמית
ערד
התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה
ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
”(של) בן מתן 25 (מידה). למלך חמר יין (מ)גת כר(מל). (סימן אישור לתכולה)“, כתובת פיניקית על קנקן
שקמונה, ישראל
התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה