מפה הראשית > האגף לארכאולוגיה > מצרים של הפרעונים
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית מאעת יושבת ולראשה נוצת יען, סימן ההיכר שלה
מצרים
המאה ה-8 עד ה-7 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית של פתח, אל עיר הבירה ממפיס ופטרון האומנים
מצרים
המאה ה-8 עד ה-7 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית הורוס הילד, היורש החוקי של כס המלוכה, מוצג כמקובל בתיאור ילדים במצרים הקדומה - עירום, אצבעו נתונה בפיו ו"תלתל הילדות" צונח לצד ראשו
מצרים
המאה ה-3 עד ה-2 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
ראש מלך ו"אוריאוס" במצחו, שבר של פסל מלכותי גדול ממידת אדם
מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
תבליט קבר המתאר את הנפטר, ששמו אבד, מחזיק בידו שרביט המאפיין נושאי משרה רמה
מצרים
המאה ה-24 עד ה-23 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
ציור קבר המתאר שני כוהנים, האחד אוחז מגילת פפירוס והשני כד נסך
תביי, מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קטעי תכריך ועליו דיוקן אישה עדויה תכשיטים
מצרים
המאה ה-4 לספירה
ארכיאולוגיה מצרית
שבר תבליט המתאר צמד סוסים רתומים למרכבה (לא שרדה), קטע מתמונת תהלוכה מלכותית
מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית-לב ועליה הלחש הקבוע, שבו נדרש הלב שלא להעיד נגד בעליו בעת טקס שקילתו
מצרים
המאה ה-15 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית בדמות איזיס, האם המגוננת על בנה הורוס הילד
מצרים
המאה ה-5 עד ה-3 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
פסלון בדמות האל פּתָח
מצרים
התקופה המאוחרת, המאה ה-7 עד ה-5 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קמע של מאעת יושבת, נוצת היען שלראשה אבדה
מצרים
המאה ה-7 עד ה-5 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה תיאור של תחותימס הג' מגיש את דמות האלה מאעת
מצרים
המאה ה-15 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה תיאור של האלה מאעת כרכיב בשמו המלכותי של אמנחתפ הג'
מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית אמון-רע, מיזוג של אמון, אל עיר הבירה תבי, ואל השמש רע
מצרים
המאה ה-7 עד ה-4 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
שבר מעיטור של חפץ פולחני ועליו דמות אל השמש רע-הוראח'תי, מיזוג של רע עם "הורוס של האופקים"
מצרים
המאה ה-3 עד ה-2 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
לוחית ועליה דמות אל השמש רע, על ראשו גלגל השמש ועל ברכיו נוצת יען, סמלה של מאעת
מצרים
המאה ה-3 עד ה-2 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
פסלון בדמות הורוס ילד השמש
מצרים
התקופה התלמית, המאה ה-3 עד ה-2 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית תחות, אל הירח ואל החכמה והכתיבה
מצרים
המאה ה-3 עד ה-2 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית של אל הירח יעח ולראשו גלגל ירח וסהר
מצרים
המאה ה-7 עד ה-4 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית הורוס, ההתגלמות האלוהית של פרעה, נושא על ראשו את הכתר הכפול המסמל את שלטונו על מצרים העליונה והתחתונה
מצרים
המאה ה-5 עד ה-4 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית אוזיריס, מלך המתים, בדמות מומיה מחזיקה בסמלי מלכות - המטה המעוקל והשוט
מצרים
המאה ה-4 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית אוזיריס, מלך המתים, בדמות מומיה מחזיקה בסמלי מלכות - המטה המעוקל והשוט
מצרים
המאה ה-7 עד ה-5 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית בדמות איזיס המגוננת על בעלה/אחיה אוזיריס
מצרים
המאה ה-4 עד ה-3 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית אנוביס, שומר בתי הקברות ואל החניטה
מצרים
המאה ה-5 עד ה-3 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית של חרדוענח', אמו הנערצת של אִמחותפ האלוהי
מצרים
המאה ה-3 עד ה-2 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
פסלון בדמותו של אִמחוֹתֶפּ
מצרים
התקופה התלמית, המאה ה-3 עד ה-2 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
שבר רעשן טקסי בצורת סמלה של חתחור, הפרה השמימית ואלת האהבה והמוזיקה
מצרים
המאה ה-7 עד ה-5 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית בדמות ודג'ת, גבירת הדלתה, המתוארת על מאפייניה החייתיים - אישה בעלת ראש אריה ולראשה הקוברה
מצרים
המאה ה-7 עד ה-4 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית בדמות בסתת, הגילוי המפויס של סח'מת – מלביאה פראית לחתולה שלווה
מצרים
המאה ה-3 עד ה-2 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית בדמות נית, אלה מקומית קדומה בדלתה, נערצה כאלת הציד והמלחמה
מצרים
המאה ה-7 עד ה-4 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית בדמות בז, ההתגלמות של הורוס המלך האלוהי בדמות בעל חיים
מצרים
המאה ה-1 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית/ארון קבורה של איביס, אחת ההתגלמויות של תחות, אל הירח ואל החכמה והכתיבה, בדמות בעל חיים
מצרים
המאה ה-3 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
ארון קבורה לחתול, התגלמות האלה בסתת, אלה אם ואלת פריון
מצרים
המאה ה-4 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
שבר אסטלה המתארת את תחותימס הג' חובש את כתר הלוחם שבחזיתו ה"אוריאוס", מגיש מנחת מזון לאמון-רע
מצרים
המאה ה-15 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
שבר של ראש המלך שנוסרת הג' החובש כיסוי-ראש מלכותי ("נמס")
מצרים
המאה ה-19 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית בדמות מלך כורע ברך החובש כיסוי-ראש מלכותי ("נמס") ו"אוריאוס" במצחו, אוחז בידיו מנחה לאלים (לא שרדה)
מצרים
המאה ה-4 עד ה-3 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
פסל לא גמור של ראש מלך ו"אוריאוס" במצחו, דגם של פַּסָל או מנחה למקדש
מצרים
המאה ה-4 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית ספינקס חובש כיסוי-ראש מלכותי ("נמס") ו"אוריאוס" במצחו
מצרים
המאה ה-3 עד ה-2 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
פרוטומה לא גמורה של דמות מלך החובש כיסוי-ראש מלכותי ("נמס")
מצרים
המאה ה-4 עד ה-3 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה המלך רעמסס הב' במרכבתו, חובש את כתר הלוחם ורומס את אויבו
מצרים
המאה ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה המלך רעמסס הב' מכה בחרבו אויב כפות
מצרים
המאה ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה המלך אמנחתפ הג' בדמות שור רומס את אויבו
מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
דמות המלך על חרפושיות
מצרים
המאה ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
החלק התחתון של פסל בדמותו הכורעת של תחותימס הג', המלך שניצחונותיו הצבאיים ביססו את שלטונה של ממלכת מצרים באסיה
מצרים
המאה ה-15 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
שולחן מנחות ועליו שם הלידה ושם המלכות של רעמסס הב', כתובים פעמיים ומוקפים בכרטוש
מצרים
המאה ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
אריח ועליו שם הלידה של המלך רעמסס הד' מוקף בכרטוש
מצרים
המאה ה-12 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צדפת קונכייה ועליה שם הלידה של המלך שְנוסֶרֶת הא'
מצרים
המאה ה-20 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
שבתי (צלמית קבורה) ועליה שם הלידה של המלך בַּכֶּנרֶנֶף מוקף בכרטוש
מצרים
המאה ה-8 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית הנצחה של המלך אמנחתפ הג' הנושאת את חמשת שמותיו ואת שם אשתו, המלכה תיי
מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית הנצחה של המלך אמנחתפ הג' הנושאות את חמשת שמותיו ואת שם אשתו, המלכה תיי
מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
שפופרת כחל ועליה שם המלכות של אמנחתפ הג' ושם בתו, איזיס, מוקפים כל אחד בכרטוש
מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חותם-גליל ועליו שם הלידה ושם המלכות של המלך שְנוסֶרֶת הג' מוקפים כל אחד בכרטוש
מצרים
המאה ה-19 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חותם-גליל ועליו שם המלכות של המלך אמנמחת הד' מוקף בכרטוש
מצרים
המאה ה-18 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה המלך רעמסס הב' יושב על כס מלכות ולפניו משתחוות שלוש דמויות סוגדות
מצרים
המאה ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה המלך תחותימס הג' בדמות ספינקס בעל ראש בז רומס את אויבו
מצרים
המאה ה-15 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
שם המלכות של המלך אמנחתפ הא' ומשני צדדיו דגם היירוגליפים סימטרי
מצרים
המאה ה-16 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה שם המלכות של המלך תחותימס הג' מוקף בכרטוש
מצרים
המאה ה-15 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה שם הלידה של המלך אמנחתפ הג'
מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה שם המלכות של המלך אמנחתפ הג' (מימין) ושם המלכה תיי (משמאל) מוקפים בכרטושים
מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה שם הלידה של המלך רעמסס הב'
מצרים
המאה ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית בדמותו של מונתו-חתפ, סופרו של ראש השרים, יושב על כיסא קובייה
מצרים
המאה ה-18 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
ציור קבר המתאר את נב-אמון, הפסל הראשי של המלך, מגיש מנחה לאלים
תביי, מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
פסל קובייה - המציג את הדמות כשגפיה מכונסות וברכיה אסופות לצורת קובייה - של פקיד מנהל אלמוני
מצרים
המאה ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית בדמותו של אימֶני, הממונה על הזמרים, יושב בתנוחת סופרים ויד שמאלו מונחת על חזהו במחוות הערצה לאלים
מצרים
המאה ה-19 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
אסטלת קבורה של הכוהן חור, הנראה מגיש מנחות לשתי התגלמויות של אל השמש
מצרים
המאה ה-7 עד ה-6 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
תיבת מזון בצורת ברווז, שבה הונח ברווז כמנחת מזון בקבר
מצרים
המאות ה-20 עד ה-19 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
שבר תבליט מקבר המתאר נושא מנחת מזון וכתובת שבה נוסחה מאגית
מצרים
המאות ה-26 עד ה-25 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית אישה לשה בצק לעשיית בירה, המשקה האלכוהולי הנפוץ במצרים הקדומה ומרכיב חשוב במזון
מצרים
המאה ה-21 עד ה-20 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית של נושאת מנחה שעל ראשה קופסת קמח ובידה ברווז
מצרים
המאות ה-20 עד ה-19 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית של נושאת מנחה שעל ראשה קופסת קמח ובידה ברווז
המוצא אינו ידוע
המאה ה-21 עד ה-20 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
משחק סנת, כולל לוח ועשרים אבני משחק
אזור טניס, מצרים
המאה ה-15 עד ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
דגם של סירה, אמצעי התעבורה העיקרי במצרים, מצוידת במשוט היגוי ותורן ונהוגה בידי צוות חותרים ומפקח
מצרים
המאה ה-21 עד ה-20 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית שבתי מהודרת של "גבירת הבית...", תואר המכוון לאישה נשואה
מצרים
המאה ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
שבתי של הפקיד רם המעלה, ח'עי-אמ-וסת
מצרים
המאה ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית של בא, ציפור בעלת ראש אדם המייצגת את רוח הנפטר, הנעה בחופשיות בין ממלכת החיים והמתים
מצרים
המאה ה-1 עד ה-2 לספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית שבתי של "הממונה על המשקלות והמידות, חוּי", אוחז במעדר ובמכוש המקובלים ועליו כתוב הלחש המסורתי
מצרים
המאה ה-14 עד ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
ראי בעל ידית בדמות אישה עירומה שפרח פפירוס על ראשה, דמות הקשורה לפולחן חתחור, אלת האהבה והיופי
מצרים
המאה ה-15 עד ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
ראי, חפץ רב משמעות סמלית המשקף את דמות האדם ומזכיר בצורתו ובצבעו את השמש
מצרים
המאות ה-19 עד ה-18 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית של דמות אישה אבלה כורעת
מצרים
המאות ה-25 עד ה-24 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
מכל גלילי לכחל בעל מכסה מסתובב אחוז במכחול עץ
מצרים
המאה ה-15 עד ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קערת תמרוקים מטיפוס הנפוץ בקברים, מעוטרת בדמות קוף בתבליט גבוה
מצרים
המאות ה-20 עד ה-19 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
מגש תמרוקים דמוי כרטוש מעוטר בדגמי פרחים, ציפורים, דג וברווז
מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
פסלון של היפופוטם כורע מעוטר בפרחי לוטוס צבועים, מסמל ככל הנראה תחייה
מצרים
המאות ה-20 עד ה-18 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קמע
מצרים
המאה ה-7 עד ה-5 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קמע
מצרים
המאה ה-7 עד ה-5 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קמיע של האיביס הקדוש והאלה מאעת
מצרים
המאה ה-7 עד ה-5 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קמיע של בא
מצרים
המאות ה-19 עד ה-18 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קמע עין ודגַ'ת
מצרים
המאה ה-15 עד ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קמע קשר איזיס
מצרים
המאה ה-15 עד ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קמע בדמות האלה תורת
מצרים
המאה ה-15 עד ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קמע בדמות האל בס
מצרים
המאה ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קמע בדמות הורוס הילד
מצרים
המאה ה-8 עד ה-7 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קמע בדמות צפרדע
מצרים
המאה ה-15 עד ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קמע דמוי רגל
מצרים
המאה ה-21 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קמע בדמות האל אנוביס
מצרים
המאה ה-7 עד ה-5 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קמע דמוי מסעד ראש
מצרים
המאה ה-7 עד ה-5 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קמע דמוי עמוד פפירוס
מצרים
המאה ה-7 עד ה-5 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
ארון קבורה מעוטר של ילד: למעלה חרפושית, במרכז דמותה המגנה של נות אלת השמים ולמטה אלוהויות מממלכת המתים
מצרים
המאה ה-3 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
4 כדים קנופיים של "יעחמס בן פסמתיך, סופר האוצר", ולהם מכסים המתארים את ארבעת בני הורוס (שומרי האברים החנוטים) וכתובות לחש המבקשות את הגנתם
מצרים
המאה ה-7 עד ה-6 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קמעות של ארבעת בני הורוס, שנהגו לתפור אל תכריכי המומיה, או לחברם למארג של חרוזים ולהניחם מעל התכריכים
מצרים
המאה ה-7 עד ה-6 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
מסכת קבורה של גבר
מצרים
המאה ה-2 לספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית הנצחה לכבוד חגיגת היובל לאתן ועליה שמות אמנחתפ הד' ומלכתו נפרתיתי ותואריהם
מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית הנושאת את השם שניתן למלך בעלותו לשלטון ואת תוארו, "בן אתוּם"
מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
ראש צלמית שבתי של אח'נאתן
מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
רגל מפסל של אישה, מן הסתם המלכה
מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קטע מתבליט המתאר קבוצת נגנים עיוורים - מהם שניים שבידיהם נבל - לבושים בבגדים המצביעים על כך שמוצאם אינו מצרי
מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
שבר אסטלה המתארת את רעמסס הב' כורע ברך ומגיש יין לאל אנוביס
מצרים
המאה ה-13 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
קטע מתבליט המתאר את פנים הארמון ובו ערמה של מנחות לאתן, אשר קרניו מסתיימות בכפות ידי אדם – הצורה המקובלת לייצוג השמש באמנות עמארנה
מצרים
המאה ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית-לב בעלת ראש אדם במקום ראש החיפושית ועליה הלחש המקובל בחרפושיות-לב
מצרים
המאה ה-15 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית-לב במסגרת זהב ועליה הלחש המקובל בחרפושיות-לב
מצרים
המאה ה-15 עד ה-14 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה נושא החותם של מלך מצרים התחתונה, הממונה הראשי על משק הבית, נושא הכלים, תיתי
מצרים
המאה ה-18 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה הפקיד הראשי של העיר, כמס
מצרים
המאה ה-18 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה הממונה על לשכת המלך, נושא המניפה, אמני
מצרים
המאה ה-18 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה הממונה על צורפי הזהב, נ-סנת-איב
מצרים
המאה ה-18 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה זקן השער, סתי-ר
מצרים
המאה ה-18 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה משרת האל (כוהן) אמון סא-אינ-חרת
מצרים
המאה ה-18 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה שומר בית המשפט (השער), סא-פתח (משמעות השם, "בן פתח", מסבירה את נוכחות דמות האל)
מצרים
המאה ה-18 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
חרפושית ועליה משרת במזווה הבשר, אנ-תפ
מצרים
המאה ה-18 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
רביד-צווארון רחב (אאגיס) הנושא ראש איל, ההתגלמות של אמון-רע, אל העיר תבי ו"מלך האלים", בדמות בעל חיים
מצרים
המאה ה-7 עד ה-6 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית בדמות מות, אשתו של אמון-רע, אל העיר תבי
מצרים
המאה ה-9 עד ה-8 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית של איזיס האבלה, אחד מצמד המתאר את האלה ואחותה, נפטיס
מצרים
המאה ה-4 עד ה-3 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית הורוס הילד בחיק אמו, איזיס
מצרים
המאה ה-2 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית בדמות בבון, אחת ההתגלמויות של תחות, אל הירח ואל החכמה והכתיבה, בדמות בעל חיים
מצרים
המאה ה-3 עד ה-2 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית בדמותו של דז'ד-דז'חותי-יופ-ענח', המפקח על האחוזות, כורע ובידיו מקדש שבתוכו דמות אוזיריס
מצרים
המאה ה-6 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
אסטלת קבורה של תותו, הנראה מגיש מנחות לשורת האלים אוזיריס, הורוס, איזיס ונפטיס
מצרים
המאה ה-3 עד ה-2 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
מכסה ארון קבורה של צלמית שבתי, זהה בצורתו לארון קבורה של אדם בגודל מלא
מצרים
המאה ה-15 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
צלמית בדמותו של סובכ-חתפ, "הנכבד אשר על השער"; "תלתל הנעורים" שלו טיפוסי לדמויות ילדים ולכמה נושאי משרות מיוחסים
מצרים
המאה ה-18 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
לוחית של האל חפי, התגלמות אלוהית של מי שטפונות הנילוס המסמלים שפע
מצרים
המאה ה-7 עד ה-6 לפני הספירה
ארכיאולוגיה מצרית
שבתי של חר-חבי, סופר המלך
מצרים
המאה ה-7 לפני הספירה