תרבויות מערב אסיה
תבליט סלע של אידין-סין, מלך סימורום
הרי הזגרוס, צפון מזרח עירק
2000 לפני הספירה בקירוב
תרבויות מערב אסיה
תבליט קיר: נמרוד
נמרוד, אשור
מלכות אשורנצירפל 2 (859-883 לפני הספירה)
תרבויות מערב אסיה
אסטלה של תגלת-פלאסר הג' מלך אשור (פּוּל במקרא)
הרי הזגרוס, מערב איראן
התקופה האשורית החדשה, 745–727 לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
תבליט נושא כתובת יוונית ובו תיאור האל מיתרה קוטל פר
סוריה
התקופה הפרתית, המאה ה-2 עד ה-3 לספירה
תרבויות מערב אסיה
לוחית המתארת אלה יושבת על כס
מסופוטמיה
האלף השני לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
לוחית המתארת אלה (אולי אִשתר, אלת האהבה והמלחמה) בלבוש פאר, שוכבת על מיטת כלולות(?)
בבל
האלף השני לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
לוחית המתארת אלה ולצדיה שני אלים
מארי(?), סוריה
האלף השני לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
לוחית המתארת את נֵרגַל, מלך השאול – אל המלחמה, המגפות והמוות
מסופוטמיה
האלף השני לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
לוחית המתארת את נֵרגַל, מלך השאול – אל המלחמה, המגפות והמוות
מסופוטמיה
התקופה הבבלית הקדומה, האלף השני לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
חותם–גליל המתאר אל–נחש ניצב במקדש למול סוגד וביניהם מזבח בוער
אכד (עיראק) או עילם (דרום-מערב איראן)
התקופה האכדית הקדומה, האלף השלישי לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
חותם–גליל המתאר את אמוּרוּ אל השבטים האמוריים, המכונה אַנְמַרתוּ בכתובת השומרית
מסופוטמיה
האלף השני לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
חותם–גליל המתאר את שַמָש – אל החוק, הצדק והנבואה – בדמות שֶמש העולה מבין ההרים ולצדיה זוג עמודים, אולי שערי השמים
אכד (עיראק)
האלף השלישי לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
כלי בצורת דג
שוּמֶר (עיראק) או עילם (דרום-מערב איראן)
האלף השלישי לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
מרשם רפואי ובו הוראות לטיפול במחלת עור
בבל (עיראק)
האלף השני לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
חותם-גליל המתאר את אהורה מזדה, ראש אלי פרס האחמנית
פרס (איראן)
המאה ה-5 לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
חותם–טביעה המתאר גלגל וסהר מכונף המייצגים את אשור, ראש אלי אשור
אשור (צפון עיראק)
המאה ה-7 לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
צלמית אלה עומדת (קיבֶּלֶה?)
פריגיה (מרכז אנטוליה, טורקיה)
המאה ה-8 עד ה-6 לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
עיטורים בצורת כוכבים שחוברו אל צלם אלוהות
אשור(?) (עיראק)
האלף הראשון לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
קמע בצורת פני אלה (אשתר?)
צפון מסופוטמיה (עיראק או סוריה)
התקופה האשורית התיכונה, האלף השני לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
לוחית ועליה אלת יין
דרום–מזרח אנטוליה או צפון סוריה
המאה ה-8 לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
עיטור ידית קדרה בצורת אֵלה מכונפת
פריגיה (מרכז אנטוליה, טורקיה)
המאה ה-8 עד ה-7 לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
כלי ועליו אלה אוחזת בעצי תמר ואל מכונף מכניע בעלי חיים
לוריסטן (צפון-מערב איראן)
המאה ה-8 לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
קערה מעוטרת בפני אישה (אלה?)
לוריסטן (צפון-מערב איראן)
1000–700 לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
לוחית המתארת את חוּמבּבָּה, שומר יער ארזי הלבנון
בבל (עיראק)
התקופה הבבלית הקדומה, האלף השני לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
שבר תבליט המתאר שומר ראש של מלך פרסי, עיטר קיר באולם קבלת הפנים בארמון דריווש ואחשוורוש
פרספוליס, פרס (איראן)
התקופה האחמנית, ראשית המאה ה-5 לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
צלמית אנטולית של אישה עירומה
מערב אנטוליה (טורקיה)
התקופה הכלקוליתית, אמצע האלף החמישי לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
חלק עליון של צלמית פריגית
פריגיה (מרכז אנטוליה, טורקיה)
תקופת הברזל, 700-800 לפני הספירה בקירוב
תרבויות מערב אסיה
צלמית גבר (אל?) טיפוסית לגבל
גבל, לבנון
ראשית תקופת הברונזה התיכונה, 1900-2000 לפני הספירה בקירוב
תרבויות מערב אסיה
שבר לוחית בצורת ספינקס
סוריה
תקופת הברזל, המאה ה-8 לפני הספירה בקירוב
תרבויות מערב אסיה
צלמית סורית של גבר מזוקן יושב ובידו חרב–מגל
סוריה
תקופת הברונזה התיכונה, המחצית הראשונה של האלף השני לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
מצבה נושאת תבליט של אלת שמש מקומית וכתובת קטבאנית
קטבאן, דרום-ערב (תימן)
המאה ה-2 לפני הספירה בקירוב
תרבויות מערב אסיה
צלמית גבר שוּמֶרי סוגד
שוּמֶר, דרום מסופוטמיה (עיראק)
התקופה השושלתית הקדומה, 2500 לפני הספירה בקירוב
תרבויות מערב אסיה
צלמית עילמית של אישה עירומה (אלה?)
שושן, עילם (דרום–מערב איראן)
התקופה העילמית התיכונה, המחצית השנייה של האלף השני לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
לוחית המתארת גבר פרתי יושב בהסבה
פרתיה (איראן)
התקופה הפרתית, 238 לפני הספירה - 224 לספירה
תרבויות מערב אסיה
שבר מפני צלמית גבר אשורי
אשור, צפון מסופוטמיה (עיראק)
התקופה האשורית החדשה, 700-900 לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
שבר כתובת חתית המתעדת טקס פולחני, חקוקה בכתב היתדות
אנטוליה (מרכז טורקיה)
התקופה החתית, המאה ה-13 לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
קערה מאגית נושאת לחש הגנה, כתובה בארמית בכתב אלף–ביתי
פרס הססאנית, כנראה מבבל (עיראק)
המאה ה-4 עד ה-8 לספירה
תרבויות מערב אסיה
לבנת הקדשה לזיקורת של האל אינשוּשינַק מאת מלך עילם, אוּנטַש–נַפרישָה
דוּר אונטַש, עילם (איראן)
1250 לפני הספירה בקירוב
תרבויות מערב אסיה
לוחית המתארת זוג בעת משגל בעוד האישה שותה בירה
מסופוטמיה (עיראק)
האלף השני לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
לוחית ועליה תיאור של זוג מתנה אהבים
מסופוטמיה (עיראק)
האלף השני לפני הספירה
תרבויות מערב אסיה
תבליט ובו מתואר המלך הססאני שאפור הגדול
איראן