גיא בן נר
ישראלי, נולד ב-1969
מובי דיק
2000
וידאו
משך: 12:35 דקות
רכישה בנדיבות ועדת הרכישות ארטוויז'ן, ישראל
© האמן
מספר רישום: B04.0990
 
 

פרסומים:
מיני ישראל: 70 דגמים, 45 אמנים, מרחב אחד, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2006
מנדלסון, אמיתי (עורך), זמן אמת: 60 שנות אמנות בישראל. העשור השישי: 2008-1998, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2008
צלמונה, יגאל, 100 שנות אמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2010

שלושה אמנים, אוסף אחד, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2010

תערוכות:
מיני ישראל - 70 דגמים, 45 אמנים, מרחב אחד, מוזיאון ישראל, ירושלים, 23/03/2006 - 22/08/2006
זמן אמת - אמנות בישראל 1998 - 2008, מוזיאון ישראל, ירושלים, ביתן וייסבורד לתערוכות מתחלפות, 04/04/2008 - 18/08/2008
שלושה אמנים, אוסף אחד - ינקה שוניברי - אדמה, אוויר, אש ומים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 26/07/2010 - 08/01/2011
מסעות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 27/03/2014 - 07/02/2015Digital presentation of this object was made possible by : The Pidem Fund, London