ליזלוטה גרז'בינה
ישראלית (ילידת גרמניה), 1908–1994
ספורט בישראל: מטיל כידון
1937 בקירוב
הדפסת-כסף
גובה 16.7 ס"מ, רוחב 22.8 ס"מ
מתנת בני ורינה גז'בין, שוהם, בסיוע רחל ודב גוטסמן, תל-אביב ולונדון
צילום: ליזלוטה גרז'בינה © מוזיאון ישראל, ירושלים
מספר רישום: B01.0244(1825)
 
 

פרסומים:
קפלן, יהודית, אישה עם מצלמה: ליזלוטה גרז'בינה, גרמניה 1908 - ישראל 1994, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2008

תערוכות:
אישה עם מצלמה: ליזלוטה גרז'בינה, גרמניה 1908 - ישראל 1994, מוזיאון ישראל, ירושלים, 15/10/2008 - 06/02/2009
תצוגת קבע: אמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים, האולם לאמנות ישראלית, 26/07/2010 - 10/05/2015Digital presentation of this object was made possible by : The Pidem Fund, London