צילום: © מוזיאון ישראל ירושלים, עופרית רוזנברג-בן מנחם
מנורת זיכרון לבית-הכנסת
תורכיה
לפני 1914
כסף מוזהב, רקוע ומוטבע
הכתובת: "הקדש לק"ק [לקהילת קודש] קורדולייו אליהו אשר הי"ו [ה' יחייהו ויזכהו] תשרי 5674 לע"נ [לעילוי נשמת] אברהם ישראל נ"ע [נוחו עדן] ב תשרי 5684"
גובה 59 ס"מ, קוטר 19 ס"מ
מספר רישום: O.S.B66.2652(a-b) ; 120/023(a-b)
 
 Digital presentation of this object was made possible by : The Pidem Fund, London