צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, אלי פוזנר
רימונים לתורה
תורכיה
המאה ה-19
כסף רקוע, חקוק, מקודח וגזור
כתובת: "משתדלים לעשות הרימונים הזאת כן [!] היקר יוסף אלפוקריק ובניו מיקופה שיל [!] כספים"
גובה 38 ס"מ
מספר רישום: B84.1108(a-b) ; 147/316(a-b)
 
 Digital presentation of this object was made possible by : The Pidem Fund, London