צילום: © מוזיאון ישראל ירושלים, עופרית רוזנברג-בן מנחם
שופר
גרמניה
המאה ה-18
קרן מקודחת וחקוקה
כתובת בשני הצדדים: "וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעלה תחת בנו" (בראשית כב: יג)
אורך 46 ס"מ, רוחב 5 ס"מ
מתנת גב' פרנקל, הולנד
מספר רישום: B54.04.2780 ; 189/003
 
 Digital presentation of this object was made possible by : The Pidem Fund, London