צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

כוס לקידוש נושאת כתובת הקדשה לחתן

רוסיה
תרנ"ה (1895)
כסף רקוע וחרות ועבודת ניילו
כתובות: "מז"ט [מזל טוב] לבן גיסי היקר ליפמאן הירש פייגעל נ"י [נרו יאיר] ליום חתונתו ה' תמוז ת'ר'נ'ה' [27/06/1895] ירושלם"; "מאת חיה פייגעל מעה"ק [מעיר הקודש] ירושלם ת"ו [תיבנה ותכונן]"
גובה 7 ס"מ, קוטר 6 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 340
מספר רישום: B50.02.0840;133/029

English