צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

'הדס' לבשמים דמוי מגדל מעוטר בזוג יונים

גרמניה
המאה ה-19
כסף גזור וחרות ועבודת פיליגרן
גובה 20 ס"מ, רוחב 4.5 ס"מ
התקבל באמצעות החברה לתקומת תרבות ישראל (JCR)
מספר רישום: B52.05.3976;124/241

מפרסומי מוזיאון ישראל:
בנז'מין, חיה ומרילין גולד קוליק, מגדלי בשמים: מסורת צורת המגדל בקופסאות לבשמי הבדלה, מוזיאון ישראל, ירושלים, ישראל, 1982

English