צילום: © מוזיאון ישראל ירושלים, עופרית רוזנברג-בן מנחם

Enlargeצפו בהגדלה

יד לתורה נושאת כתובת הקדשה

הולנד
המאה ה-19
כסף חרות
כתובת: "הדבא [כנראה נדבה] ל"ק"ק [לקהילת קודש] דעלפט מן פ"מ [פאר מעלתו] פינחס בן משה פון קלעהף"
אורך 20 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 6370
מספר רישום: B50.02.0606;149/077
האצבע המורה חסרה.

English