צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

'הדס' לבשמים ועליו כתובת הקדשה לרב מאת תלמידיו

צ'כוסלובקיה
1929–1942
כסף מקודח וחרות
כתובת: "לכ"ק אדמו"ר שליט"א [לכבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו שיזכה לחיים טובים ארוכים] דורן [דורון] פורים מתלמידיו הנאמנים אלו יוסף וועטצלער משה מנחם ווייס יעקב מיללר קלמן לאווי"
גובה 17 ס"מ, רוחב 4 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 1701
מספר רישום: B50.02.1217;124/142

English