צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

פרוכת של חברה קדישא גמילות חסדים

פולין
תר"ה (1845)
קטיפת כותנה, רקמת חוטי מתכת מוגבהת על מגזרות קרטון, פתיל קטיפה; בטנת פשתן
כתובות: "כתר תורה"; "לזכרון בהיכל ה'"; "מאת כ' [כבוד] איצק בן כ' [כבוד] ליב כהן ז"ל ואשתו מ' שינה בת כ' [כבוד] אברהם לוי ז"ל גבאית דח"ק [של חברה קדישא] גמילות חסדים בשנת בׄבׄיׄתׄ אׄלׄהׄיׄםׄ נׄהׄלׄךׄ לפק [=תר"ה (תהילים נה: טו)]"
גובה 102 ס"מ, רוחב 70 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: T424
מספר רישום: B50.02.1792;152/079

English