צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

כפורת

גרמניה
תל"ח (1678)
אריגי כותנה ומשי, רקמת פתילי מתכת מאוחזים, דגמים רקומים בסרט קלוע תעשייתי; מעויני מגזרות קרטון ורקמת פתילי מתכת מאוחזים; שרוך משי; סרט גדילי משי שזורים; בטנת פשתן
כתובות: "כתר תורה", "שנת תלח לפק", "שמואל בן לא"א הרר [הרב רבי] אברהם השם יגדלהו לתורה ול'[חופה] למעשים טובים"
גובה 28 ס"מ, אורך 106 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 310
מספר רישום: B50.02.1692;152/030

English