צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, בכורי פריש

Enlargeצפו בהגדלה

טס לתורה של חברה קדישא, בצירוף לוחית תלויה נושאת כתובת הקדשה

טירנאו, הונגריה, האימפריה האוסטרית
1810 בקירוב
היצרן: בית המלאכה בריל (Brüll)
כסף רקוע, חרות ומוזהב חלקית
כתובות: עשרת הדיברות; על הלוחית התלויה: "לזכות נפשי קענדל בת לאה ונפש אישי אהרן יצחק בן הינדל נתתי ציץ של כסף הלזה [כך!] במתנה גמורה לח"ק דפ"ק"ק [לחברה קדושה דפה קהילת קודש] וועטש [Veča] בעודני חי למען יזכירו נפשותינו בשעת הזכרת נשמותיהם של צדיקים בשנת ה"תר'י"ז [1857] ל'ב"ע [לבריאת עולם]"
גובה 18 ס"מ, רוחב 13 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 3710
מספר רישום: B50.02.0324;148/036

English