צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

טס לתורה נושא כתובת הקדשה

גליציה או אוקראינה
תקע"ח (1818)
כסף רקוע וחרות
כתובות: "כ"ת [כתר תורה]"; "שבת"; "ז'נ' [זה נידב] הרבני משמואל ב' [בן] ברוך עבור בנו הילד יצחק ה' יגדלהו ל' ל' ל"ט א"ס [לתורה, לחופה, למעשים טובים אמן סלה] שנת תקע"ח לפק"
גובה 15 ס"מ, רוחב 15 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 6544
מספר רישום: B50.02.0258;148/034

English