צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

רימונים לתורה מעוטרים בציפורי פליקן ובנשרים

פולין
המאה ה-18
כסף רקוע, מקודח, יצוק, חרות ומוזהב חלקית
כתובות: "עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר"; "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבתיה שלום אורך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד" (לפי משלי ג: ט"ז-י"ח)
גובה 16 ס"מ, קוטר 6.5 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 78, 79
מספר רישום: B50.02.0702(a-b);147/077

English