צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, בכורי פריש

Enlargeצפו בהגדלה

טס לתורה של חברה קדישא, נושא כתובת הקדשה

וינה, אוסטריה
תקע"ה (1815)
כסף, רקוע חרות ומוחתם
כתובות: עשרת הדיברות; "בשנת תקע"ה ל'"; "חג הסכות"; "שייך לחק דקק [לחברה קדישא של קהילה קדושה] קאמארן [Komárom או Komárno]"; "נעשה ע"י א"ג דח"ק [אנשים גיבורים של חברה קדישא] ה" מיכל אטש ה" וואלף סגל ה" שמעון כרי ה" גומפל ליב ר"ח"
גובה 39 ס"מ, רוחב 26 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בויסבאדן: 3965
מספר רישום: B50.02.0333;148/005

English