צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, בכורי פריש

Enlargeצפו בהגדלה

טס לתורה נושא כתובת הקדשה ומעוטר בדמויות מלאכים

וינה, האימפריה האוסטרית
1826
כסף רקוע, חרות ומוזהב חלקית
כתובות: עשרת הדיברות; "נעשה ע"י הגבאים ר' יששכר שייבל ר' שמואל שוו' ר' מענדל פ'"; "בשנת רדפי צדקה וׄחׄסׄדׄ מׄצׄאׄוׄןׄ חׄיׄיׄםׄ צׄדׄקׄהׄ וׄכׄבׄוׄדׄ לפק [-תק"ע (1810)]" (לפי משלי כא: כא)
גובה 36 ס"מ, רוחב 24 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 3679
מספר רישום: B50.02.0334;148/060

English