צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

טס לתורה נושא כתובת הקדשה

גליציה או אוקראינה
תר"ב (1842)
לוח נחושת רקוע וחרות; שרידי הכספה
כתובת: "ז'נ' [זאת נדבה] מאליעזר פ'ב'י' ז'ל בשנת ב'ש'ר'ע'ל' [=תר"ב] לפק"
גובה 10 ס"מ, רוחב 9 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 6544
מספר רישום: B50.02.0269;148/029

English