צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

טס לתורה נושא כתובת הקדשה

גליציה או אוקראינה
תקל"א (1771)
כסף רקוע, מוחתם וחרות
כתובת: "ז"נ [זה נידב] מהר"ר [מורנו הרב רבי] שמואל שמעלקא במהר"ר [בן מורנו הרב רבי] ע"ב [עבור בנו] הילד זלמן ה'י' ל' ל' ול'מ'ט'א' [ה' יגדלהו לתורה לחופה ולמעשים טובים אמן] תקלא"ל"
גובה 10 ס"מ, רוחב 10 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 6544
מספר רישום: B50.02.0262;148/181

English