צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

גביע עם מכסה וידית, נושא כתובת

מרכז אירופה (?)
תקע"ד (1814)
כסף רקוע, חרות, יצוק ומולחם
כתובת: "שמואל ב"ה [בן הרב] יוסף ז"ץ [זרע צדיקים ?] תקע'ד לפ"ק"
גובה 20 ס"מ, קוטר 14 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 5893
מספר רישום: B50.02.0675;133/026

English