צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

יד לתורה של חברה קדישא, נושאת כתובת

הונגריה (?)
תרכ"ז (1867)
כסף יצוק וחרות
כתובת: "שייך לה" חיים ב"ה [בן הרב] משה יהודא קאהן בק"ק [בקהילה קדושה] ס"פ [כנראה שיוסנטפטר] תרכ"ז ל' [1867]";
כתובת מאוחרת: "מתנת יד מבנו אלי קאהן: לח"ק דק"ק [לחברה קדישא של קהילה קדושה] ס"פ [שיוסנטפטר (?)] שנת ת'ע'ר'ב' [1912] מנחתי"
אורך 26 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 5193
מספר רישום: B50.02.1288;149/017

English