צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

יד לתורה נושאת כתובת הקדשה

אוסטריה
תרי"ב (1852)
כסף, יצוק, רקוע וחרות
כתובת: "מתנת יד מן הנדיב ר' יהושע קאללינסקי לבית התפילה בווייזעלבורג [Wieselburg] לׄבׄרׄיׄתׄ הבט לפק [=תרי"ב]"
אורך 22 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 5262
מספר רישום: B50.02.1171;149/043

English