צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

גביע של חברה קדישא נושא כתובת הקדשה

אוסטרו-הונגריה
תרנ"ח (1898)
כסף רקוע, חרות ומוטבע, שרידי הזהבה
כתובות: "ז"נ [זו נדבת] הרב מו"ה [מורנו הרב] יהודה גראסמאן נ"י [נרו יאיר] אב"ד [אב בית דין] דקהלתנו יצ"ו [ישמרה צורה וגואלה] מנחת זכרון מזכרת אהבה לכבוד נשמות אבותיו הרב מו"ה [מורנו הרב] נחמן ז"ל והרבנת מרת אסתר ע"ה [עליה השלום] בת הרב הגאון מו"ה [מורנו הרב] משה ליב ליטש ראזענבוים זצ"ל מפרעשבורג ת'נ'צ'ב'ה'"; מאחור: "ח"ק דק"ק [חברה קדישא של קהילה קדושה] איפאלשאג [Eipelschlag] ת'ר'נ'ח' לפ"ק"
גובה 25 ס"מ, קוטר 12.5 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 263
מספר רישום: B50.02.0880;133/019

English