צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

גביע נושא כתובת הקדשה לחברה פועלי צדק

קלוז', טרנסילווניה
1906
כסף לחוץ, רקוע וחרות
כתובות מאוחרות: "ז"נ [זאת נדבה] לחברה פועלי צדק [ב]קלוזש [Cluj] תרפ"ה לפ"ק [1925]"; "זאב מארקאוויטש עם זוגתו רבקה תחי" [תחיה] עם ב'[ת] בלימה [ו]ב'[ן] אהרן יהודה שיחיו"
גובה 17 ס"מ, קוטר 9 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 303
מספר רישום: B50.02.0835;133/007

English